Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya

Òrgan del govern català, que publicava els decrets i les disposicions oficials, sobretot de les conselleries, i els avisos dels ajuntaments.

Sortí irregularment a Barcelona des del 3 de maig de 1931 fins al 25 de gener de 1933, amb el títol de “Butlletí de la Generalitat de Catalunya”. Des del 19 de desembre de 1933 tingué una periodicitat diària. El 26 d’agost de 1936 prengué el nom de Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .