butllofa

f

Lesió elemental de la pell que consisteix en una col·lecció de líquid localitzada a l’epidermis que separa, tot aixecant-la, la capa còrnia de les subjacents.

Fa un diàmetre superior a 5 mm. El líquid habitualment és serós, però també hi pot haver sang o pus. En són causa agents irritants, traumatistes, cremades, dermatitis de contacte, picades d’insectes, virasis (herpes), medicaments, pèmfig, dermatitis herpetiforme , eritema polimorf i epidermòlisi.