Buzǎu

Capital del judeţ homònim, Romania.

És situada a la vall del riu Buzǎu, afluent del Siret per la dreta. És un centre comercial de bescanvis de productes entre la muntanya i la plana, un nucli industrial (indústria alimentària, metal·lúrgia) i un nus ferroviari i de carreteres.