Ca n’Arbocet

Edifici del municipi d’Amer (Selva).