Ca Nostra

Institució fundada a Eivissa el 1918 per Isidor Macabich, com a Secció d’Estudis Eivissencs del Centre d’Acció Social.

Es dedicà, especialment, a l’estudi de la llengua i la història d’Eivissa. Publicà algunes obres de Macabich, organitzà cursets d’ensenyament de la llengua i, del 1921 al 1924, edità la revista Ebusus . Des del 1930 passà a la Casa de Cultura d’Eivissa, dependent de la Caixa de Pensions, fins a la seva extinció el 1936.