cabanyelles

f
pl
Judaisme

Festivitat jueva, anomenada també dels tabernacles (en hebreu, sukkōt ), que hom celebra del 15 al 22 de tišrī (setembre-octubre) en commemoració dels temps en què els israelites habitaren en el desert.

Durant els vuit dies de la festa, els hebreus s’estan en cabanyes o bé enramen llurs cases. Hom té notícia de la seva celebració pels jueus i judaïtzants dels Països Catalans a l’edat mitjana.