cabaret

m
Arts de l'espectacle (altres)

Moulin-Rouge (1890), representació que féu el pintor francès Toulouse-Lautrec (1864-1901) de l’interior del popular cabaret de París

© Corel Professional Photos

Local on són servides begudes i on són presentats espectacles: cantants, obres teatrals de to menor, humorístiques o satíriques, recitals poètics, varietats, etc.

Els primers cabarets d’aquestes característiques sorgiren a Montmartre (París) a la fi del s XIX (Le Chat Noir, 1881) —abans el nom de cabaret designava a França simplement una taverna—, i tingueren gran difusió, especialment a les ciutats centreeuropees; foren el centre de reunió d’artistes i escriptors d’avantguarda i sovint estatjaren exposicions d’arts plàstiques. Entre els més coneguts cal esmentar: Überbrettl (1901) i Schall und Rauch (1902) a Berlín; Elf Scharfrichter i Simplizissimus (1902) a Múnic; Max und Moritz (1914) a Viena; Voltaire (1916) a Zuric; Krivoje Zerkalo (1908) a Sant Petersburg, i Letučcaja Myš’ (1908) a Moscou; Montmartre (1911) i Cervená Sedma (1914) a Praga. A Barcelona, Els Quatre Gats (1897-1903) fou un local d’aquest tipus.