cabellera

f

Conjunt de cabells d’una persona, especialment quan són molts i llargs.