cabirol

Capreolus sp (nc.)

m
Mastologia

Gènere de mamífers remugantsde la família dels cèrvids, de petites dimensions, més petits que els cérvols, de cos elegant, amb el pelatge de colors variables segons les estacions, de tons predominantment bruns rogencs, i clapat de blanc en els individus joves.

Les banyes dels mascles, petites i caduques, presenten poques ramificacions i són bifurcades a la punta. Són molt àgils i ràpids; habiten, en petits grups familiars, en boscs espessos de muntanya durant l’estiu, i baixen a les valls a l’hivern. Són dòcils, tímids i pacífics; s’alimenten d’herba, brots tendres, fulles i fruita. Llur caça és reglamentada; hom n'aprecia la carn i les banyes. S'adapten bé a la vida en captivitat. N'hi ha diverses espècies; les més freqüents són C. capreolus , pròpia de tot Europa, que habita als Pirineus i al sistema Ibèric, i C. pygargus , una mica més gros que l’espècie europea, que habita a Sibèria i al Caucas.