cable coaxial

m

Cable emprat per a la transmissió de senyals elèctrics d’alta freqüència.

És constituït per dos conductors disposats coaxialment formant un cilindre; un d’ells és l’eix i l’altre la coberta exterior, que fa de pantalla i evita possibles interferències degudes a camps elèctrics exteriors. Mitjançant un sol cable coaxial hom pot transmetre diverses informacions, com, per exemple, converses telefòniques, a través de canals diferents (fins a 10 800) a cadascun dels quals és assignada una determinada freqüència (multiplexatge).