cacofonia

f
Música

Encontre de sons desagradables a l’oïda produït per veus o instruments discordants.