cadafal

m
Història
Militar

Bastida de fusta per a protegir els combatents contra els projectils enemics.