cadafal

m

Plataforma dreçada per a l’execució d’un condemnat.