cadena

f
Electrònica i informàtica

Conjunt d’emissores interconnectades per mitjà de cables coaxials o bé enllaços per microones, que transmeten un mateix programa produït en un centre emissor principal.