cadenat

candado, padlock
m
Tecnologia

Cadenats de combinació

Tanca no fixa proveïda d’una barra que hom introdueix dins les bagues, les orelles, etc., d’una caixa, un armari, una porta, etc.

Consisteix en una caixa que tanca els mecanismes de pany i d’on surten els dos extrems d’una barra, generalment en forma de U, l’un articulat i l’altre proveït d’una mossa on encaixa el pestell. Els mecanismes de pany poden ésser substituïts per una combinació que per mitjà d’un joc de mosses i sortints trava el braç articulat de la barra.