cadenot

m
Transports

Cadascun dels tirants de ferro ferms a les taules de guarnició o bé reblats a la primera filada de la cinta que, mitjançant bigotes o tensors, serveixen per a fermar-hi obencs i burdes.