cafetera

f
Alimentació

Cafetera exprés de capsules de cafè

© C.I.C.-Moià

Aparell per a obtenir la infusió de cafè.

És basat fonamentalment en el principi de percolació o de condensació en l’anomenada cafetera exprés. Les cafeteres d’ús domèstic, que han substituït les antigues mànegues, són constituïdes generalment per dos recipients, acoblats o no, amb un dipòsit intermedi per al cafè mòlt, proveït de filtre; un dels recipients conté l’aigua (ja escalfada prèviament o per escalfar) i l’altre és destinat a recollir la infusió ja feta en passar l’aigua calenta o el vapor d’aigua pel dipòsit intermedi.

Algunes porten integrat el sistema, generalment elèctric ( cafetera elèctrica ), d’escalfar l’aigua. Les cafeteres per a establiments públics o màquines de fer cafè són modernament de tipus exprés; tenen una caldera on l’aigua és escalfada per electricitat o per gas (generalment, les cafeteres modernes tenen ambdós sistemes de calefacció) i la infusió de cafè és dipositada directament a les tasses.