caixubi

m
Lingüística i sociolingüística

Parlar eslau occidental relacionat amb el polonès, parlat pels caixubis.