Cal Bonany

Edifici del municipi de Cardona (Bages).