Cal Pelfort

Edifici del municipi d’Òdena (Anoia).