Cal Veí

Disseminat del municipi de Quart (Gironès).