cala Montdragó

Cala de la costa oriental de Mallorca, dins el municipi de Santanyí, a ponent de Portopetre.

Al sector dit s’Amarador hi havia al s XVI un estany on s’amaraven lli i cànem. Notable per la seva bellesa, ha estat tractada literàriament per Josep M.Llompart, Blai Bonet i Miquel Pons.