calc sintàctic

m
Lingüística i sociolingüística

Forma de manlleu que imita la construcció d’una proposició d’una llengua estrangera.

Així, en català, una proposició com ara El bo és que vinguis és un calc del castellà Lo bueno es que vengas .