calces de ferro

f
pl
Militar

Calces de malla, a manera de mitges, que defensaven les cames del guerrer.