calcografia

f
Disseny i arts gràfiques

Procediment gràfic caracteritzat per la utilització de planxes metàl·liques, generalment de coure, gravades en profunditat, contràriament a la tipografia.

Té l’origen en els gravats al burí damunt argent o coure reomplerts amb una pasta negra, i fou conegut com a niellat (s XV). Les seves utilitzacions industrials són l’heliogravat i el retrogravat ( gravat).