calcopirita

pirita de coure
f
Mineralogia i petrografia

Calcopirita

© Fototeca.cat

Sulfur de coure i ferro, CuFeS2.

Mineral que cristal·litza en el sistema tetragonal, en masses o cristalls sovint deformats i difícils d’identificar. De color de bronze, tirant a groc daurat, té una lluïssor metàl·lica. És el mineral de coure més corrent. Conté a vegades quantitats petites —però valuoses— d’or i d’argent. Normalment apareix associada amb pirita, esfalerita, bornita, galena, etc. És mena molt important del coure. Té duresa 3,5-4 i pes específic 4,2.