calda

f

Acció d’arroentar en la fornal el ferro que hom treballa en estat roent, cada vegada que, per refredament, perd la roentor.