caldejar

tr
Oficis manuals

Arroentar el ferro fins al roig viu, a fi de soldar-lo, forjar-lo o sotmetre’l a algun tractament.