calendari

m
Cronologia

calendari

© Kovac / Fotolia.com

Taula gràfica de la successió dels dies, els mesos i les estacions per a cada any, generalment amb la indicació dels esdeveniments civils o religiosos principals.