calendari asteca

m
Cronologia

Calendari asteca de pedra

© Fototeca.cat

Calendari emprat pels asteques.

El calendari civil o xihuitl tenia un any de 365 dies, amb 18 mesos de 20 dies cadascun i 5 dies suplementaris, que eren considerats nefasts. Com a múltiple d’aquest any usaren un conjunt de 52 anys (xihumolpilli). El calendari religiós o tonalpualli tenia un any de 260 dies.