calendari hebreu

m
Cronologia

Calendari emprat pels hebreus, lunar.

Era format per dotze llunacions, que totalitzaven 354 dies, i un tretzè mes suplementari. Els mesos foren alternativament de 29 i 30 dies, per tal d’acostar-se a la durada de les llunacions. Al s IV dC el calendari hebreu fou modificat, i esdevingué totalment lunisolar: la intercalació del tretzè mes fou feta d’acord amb el cicle de Metó, i, en els dinou anys de durada d’aquest, hom hi considerà dotze anys senzills i set d’embolismals. Actualment els anys embolismals (de treze mesos) se situen als llocs d’ordre 3, 6, 8, 11, 14, 17 i 19 del cicle de Metó. Aquest calendari és usat, juntament amb el gregorià, a l’estat d’Israel.