calendari perpetu

m
Cronologia

Calendari perpetu (Quintana)

©

Taula de còmput disposada de manera que permet de trobar el dia de la setmana de qualsevol dia de qualsevol any des de l’establiment del calendari julià indefinidament.

N'hi ha de disposats en una sola taula, de diversos sistemes que exigeixen càlculs més o menys complicats (per exemple, el del pare Eugeni Quintana de Montserrat); d’altres es presenten desglossats de manera que, sabent el dia que s’escau la Pasqua d’un any concret, ofereixen tots els dies de l’any disposats per mesos i setmanes (el de Cappelli, per exemple).