califa

m
Islamisme

Cap suprem de l’islam, que reuneix els poders civil i religiós.

El títol complet és “successor de l’enviat de Déu” ( ḫalīfa rasūl Allāh ), bé que més tard hom hi afegí amīr al-mu'mīnīn. Malgrat que en l’ortodòxia islàmica el califa ha d’ésser àrab i curaixita, únic i elegit per la comunitat, aquest títol, de fet hereditari, fou portat sovint per persones que no reuniren les esmentades condicions (califat).