californi

Cf (simb.)

m
Química

Element radioactiu artificial transurànid de nombre atòmic 98.

Fou descobert el 1950 per S. G. Thompson, K. Street Jr, A. Ghiorso i G. Th. Seaborg a la Universitat de Berkeley (Califòrnia), que reeixiren a identificar-ne el núclid 245 entre els productes obtinguts en el bombardeig del curi-242 amb ions d’heli. Actualment en són coneguts onze isòtops, tots radioactius. Dels reactors nuclears, hom en recull principalment els núclids 249, 250, 251 i 252, els períodes de semidesintegració dels quals van des de 660 anys ( 2 5 1 Cf) a 2,55 anys ( 2 5 2 Cf), raó per la qual poden ésser obtinguts en quantitats ponderables. El californi és un metall de la família dels actínids, amb un nombre d’oxidació +3; n'és conegut un clorur (CfCl 3 ), que cristal·litza en el sistema hexagonal, un oxiclorur del núclid 249, un òxid i algun altre compost més. Hom creu probable també l’estat d’oxidació +4. En són conegudes diferents reaccions de fissió espontània, com la que condueix al bari i al molibdè:

És utilitzat per a obtenir elements més pesants per bombardeig amb diferents partícules atòmiques.