calitja

calima
f
Meteorologia

Opacitat lleu de les capes inferiors de l’atmosfera, produïda per partícules de pols, sal o fum, que disminueixen la visibilitat.