Cal·lípolis

Callipolis (la)

Antiga ciutat de la costa meridional del Principat de Catalunya, l’únic testimoni de la qual és l’ Ora Maritima de Ruf Fest Aviè.

Hom la situa sovint entre Salou i Tarragona i àdhuc a Tarragona; tanmateix, no solament és molt difícil de precisar-ne la localització, sinó també d’assegurar-ne l’existència.