callós
| callosa

adj
Patologia humana

De la natura d’un call.