calmuc

m
Lingüística i sociolingüística

Dialecte de la branca occidental o oirat del grup lingüístic mongol, parlat pels calmucs.