Caloria

Cal
f
Dietètica

Unitat emprada per a indicar la quantitat de calor alliberada pels aliments durant els processos oxidatius.

Encara que avui és molt usada, el SI aconsella de substituir-la pel joule (1 J=0,239 cal); en nutrició hom utilitza principalment els múltiples kilojoule (kJ) i megajoule (MJ). El SI recomana també de substituir el terme calòric i derivats pel d'energètic i derivats.