calorimetria

f
Física

Branca de la física experimental que tracta de la mesura de l’energia en forma de calor que es transfereix en canvis físics o químics.

La calor pot ésser mesurada quantitativament (calorímetre) observant els efectes que produeix, els més importants dels quals són l’elevació de la temperatura d’una substància en fornir-hi calor; el canvi de fase d’una substància, com, per exemple, de sòlid a líquid, de líquid a gas, etc; i la transformació de l’energia química, elèctrica o mecànica en calor, o viceversa. Són objectes de la calorimetria les mesures de la calor de combustió, la calor de reacció, la capacitat calorífica, la calor específica i les calors de transformació.