cama de perdiu

bec de perdiu, pota de perdiu, bitxac, Gomphidius viscidus (nc)
f
Micologia

Cama de perdiu

© Fototeca.cat

Bolet de la família de les gomfidiàcies, de barret bru vermellós, mamil·lar, recobert de fibretes radials, lluents, viscós quan és tendre, de 4 a 10 cm de diàmetre, amb làmines gruixudes, espaiades i decurrents, cama de color de safrà i carn groga vermellosa, comestible, de qualitat mitjana.

Es fa a les pinedes de pi blanc, pinyer, roig, etc.