càmbium

m
Biologia

Teixit meristemàtic format per un conjunt de cèl·lules poc diferenciades de membrana molt fina, situat generalment entre el floema i el xilema.

Produeix el creixement secundari en gruix de les tiges i les arrels dels vegetals que en posseeixen (bàsicament gimnospermes i dicotiledònies). Hom anomena càmbium fascicular o càmbium primari el format per cèl·lules poc diferenciades que resten entremig del floema i del xilema primaris en diferenciar-se aquests, i que per repetides divisions de les seves cèl·lules origina lleny cap a l’interior i líber cap a l’exterior. Pot formar un cilindre continu (en les plantes llenyoses proveïdes també d’un cilindre continu de floema i de xilema) o limitar-se a una xarxa de cordons situats dins els feixos liberollenyosos (en herbes i lianes). En aquest segon cas es forma un càmbium interfasciular o càmbium secundari en els radis medul·lars, el qual elimina les solucions de continuïtat i tanca també un cilindre de càmbium que assegura el creixement en diàmetre en originar el floema i el xilema secundaris.