cambra de dards

cambra d’estreamers
f
Física

Detector de partícules de principi similar al de la cambra de guspires , de la qual es diferencia pel fet que els impulsos de tensió aplicats entre els elèctrodes són molt més breus (d’una durada d’uns nanosegons ).

La brevetat d’aquests impulsos fa que no arribi a saltar una guspira al llarg de la trajectòria ionitzant de la partícula, sinó que el gas ionitzat només prengui la forma d’un dard al voltant dels ions produïts al pas de la partícula. Aquests indicis de descàrrega prenen en un conjunt l’aparença de traces lluminoses filiformes ( streamers ), les quals, mitjançant un amplificador de lluminositat, poden ésser fotografiades, la qual cosa permet de determinar la trajectòria seguida per la partícula.