Cambra de Representants

House of Representatives (en)

Cambra baixa del congrés dels EUA.

Consta de 435 membres elegits per a dos anys proporcionalment al nombre d’habitants de cada estat (cada membre representa com a terme mitjà de 300 000 a 400 000 habitants). El Senat i la Cambra de Representants estan en pla d’igualtat en l’aspecte legislatiu, llevat en matèria d’imposts, en què únicament la Cambra de Representants posseeix la iniciativa, així com en el cas de l' impeachment . Ambdues cambres posseeixen també atribucions constitucionals, electorals i judicials.