cambrer
| cambrera

f
m

cambrer

© Photoillustrator.eu / Fotolia.com

Persona que té la cura del servei de les taules en un cafè, restaurant, etc.