Camden

Ciutat d’Anglaterra, Gran Bretanya.

És un dels 32 districtes del Gran Londres.