camèfit
| camèfita

f
m
adj
Botànica

Dit de la planta que durant els períodes desfavorables conserva gemmes perdurants aèries a poca distància del sòl (menys de 25 cm).

Abunden sobretot a les regions àrides i a les fredes (subdeserts, tundres, alta muntanya).