camell

f
m

En l’argot de la droga, persona que comercieja amb droga a la menuda.