càmera CCD

f
Electrònica i informàtica
Astronomia

Detector de fonts emissores febles, basat en un dispositiu dispositiu acoblat per càrrega .

Els fotons procedents de l’objecte estudiat incideixen sobre la placa de silici d’un dispositiu CCD; un ordinador memoritza el pícsel que ha estat incidit i, posteriorment, reconstrueix una imatge sencera (treballa, doncs, en temps diferit). Ultra la seva gran sensibilitat (ha permès de descobrir els anells d’Urà) i els avantatges que comporta la utilització de components d’estat sòlid (miniaturització i fiabilitat), són de gran interès per llur sensibilitat en zones no visibles de l’espectre (especialment raigs X i infraroig).