Camerata Fiorentina

Acadèmia de poetes i músics que, des del final del s XVI fins al començament del XVII, es reuní a la casa de l’humanista Giovanni Bardi, a Florència.

Entre els seus membres, Vincenzo Galilei, Emilio dei Cavalieri, Giulio Caccini i Jacopo Peri foren els primers realitzadors de l' opera in musica , origen de l’òpera. L’ideal d’aquests artistes era utòpic: crear un gènere dramàtic amb música a imatge del teatre grec antic, del qual hom desconeixia l’aspecte musical. El resultat, però, fou la creació de l’estil recitatiu basat en el cant monòdic, especialment apte per a expressar els sentiments individuals, en oposició a la polifonia, de caràcter col·lectiu.